CV for Christian Duus

2008- Facilitetspartner ApS
– ejet og drevet af Christian Duus

2020-2021

 • Køb af rådhusbygninger på Haderslev Havn til Haderslev Kommune. Bygningerne er efter en proces med medarbejderinvolvering indrettet til næsten 400 medarbejdere fra 6 adresser. Ombygning og flytning, udflytning og opsigelse af lejemål samt ombygning af to yderligere kommunale bygninger.

2019-2020

 • Nybygning, renovering , økonomistyring og fundraising til nybygning og renovering af det tyske mindretals museum i Sønderborg. Museets udstilling er fuldstændigt nyskabt med en proces hvor interessenter fra det tyske mindretal har været involveret. Udstillingen er etableret af No Parking. Nybyggeri og renovering og behovet herfor er realiseret i en tæt proces med ejerne. Arkitekt Mejeriet og hovedentreprenør Hjortgaard. En væsentlig del af finansieringen er sket ved fundraising.

2017-2018

Projektledelse for Haderslev Kommune af:

 • Gram Motorik, daginstitution og bibliotek afsluttet december 2018
 • Ny Skole i Sydbyen. Involveringsproces afsluttet med byggeprogram og konkurrence primo 2018
 • Haderslev Sundhedscenter. Afsluttet december 2018.
 • Nyt atletikanlæg, multibane m.v. for Lagoniskolen Vojens. Indviet medio 2017.

2015-2016

 • Projektledelse for Haderslev Kommune af nybyggerier;
  Motorikcenter, bibliotek og daginstitution i Gram
  Sundhedscenter Haderslev
  Ny skole i Sydbyen
 • Projektudvikling for det tyske mindretals kursusejendom ”Knivsberg”

2012-2015

 • Etablering af Beskyttet værksted i eksisterende bygning for Haderslev Kommune.
 • Sammenlægning af to børnehaver og foranledige nybyggeri af børnehave til 120 børn, samt salg/projektudvikling af eksisterende børnehaver, for Børnehaven Hulahoppen, Haderslev.
 • Etablering af Sundhedscenter i Vojens, for Haderslev Kommune
 • Projektudvikling af børne- og motorikcenter for Gram Fritidscenter

2011

 • Færdiggørelse af SE-arena i Vojens, første kamp den 31.1.2011. Anlægsbudget 114.000.000, resultat 114.008.000 kr. Is-Arena til 5.000 tilskuere.
 • DGI-Verdenshold opvisning i SE-arena
 • Renovering af existerende skøjtehal i Vojens
 • Udvikling af ide til børnehavetilbud i relation til SE-Arena i Vojens
 • Projektledelse og fundraising Dybbølhallerne
 • Reorganisering og daglig ledelse Haderslev Idrætscenter

2010

 • Udvikling og projektledelse af Dybbølhallerne.
  Anlægssum ca. 46 mio. kr.

2009

 • Prækvalificeret til konkurrence om ”Udvikling af gamle haller”
  udskrevet af Lokale- og Anlægsfonden
 • Tilknyttet som rådgiver i arkitektkonkurrencer om flere forskellige idrætsanlæg
 • Fundraising og projektudvikling til ”Skatecity” – Haderslev. Anlægsprojekt til ca. 20 mio. kr.
 • Beslutningsoplæg til organisering af sportsanlæg
 • Udbud af OPP-projekt, efterfulgt af totalentreprisekonkurrence, kontraktskrivning m.v. SE-Arena

2006-2008 Direktør i DGI-huse og haller

 • Udviklet indhold og bygning, forhandlet aftalegrundlag og lavet forretningsgrundlag for DGI-huset Herning, med Vandkulturhus og hotel. Anlægssum ca. 250 mio.kr.
 • Harmoniseringsmodel for 31 haller i Vejle Kommune
 • Medvirket ved udvikling af ”Kulturøen” i Odense
 • Udviklet indhold og hensigtserklæring for DGI-huset Holbæk
 • Udviklet idé og indhold for DGI-huset Vejle
 • Rådgivning, udvikling af et stort antal haller og idrætsanlæg i Danmark
 • Medvirket ved udvikling af svømmeanlæg i Norge
 • Medvirket i grundlaget for DGI`s etablering i Nordkraft i Aalborg
1997-2006 Økonomidirektør i DGI-byen København
 • Opbygget organisation fra 4 til over 200 medarbejdere
 • Haft direktionsansvar for hotel-, food & beverage-, event-, teknik og regnskabsafdeling
 • Opkøb og implementering af hotel i Københavns bymidte
 • Leje og implementering af Europas største hostel
 • Budgivning, virksomhedsovertagelse og implementering af forretningsplan i Øksnehallen
 • Anlæg af DGI-byen for ca. 400 mio. kr.
Uddannelse og erfaring

Bankuddannet med såvel leder som rådgiveruddannelse og erfaring.

30 års frivilligt virke i idrætsforeninger i Haderslev, København, Holbøl (Kruså)

CV'et kan hentes som pdf her

Christian Duus