BOLDE I LUFTEN

At jonglere med flere bolde kræver at der er en rød tråd i arbejdet. I Facilitetspartner handler det om

  • At stille skarpt på målet – så resultaterne opnås med realistiske tidsplaner og tæt opfølgning
  • At sikre behovsafdækning, involvering og demokratisering
  • At indtænke udvikling og ”luft under vingerne”
  • At sikre at økonomi og idé følges ad

Der findes tre typer virksomheder.
De, der får noget til at ske, de, der ser på, at det sker,
og de, der undrer sig over, hvad der sker

Ukendt