Det tyske mindretals museum
i Sønderborg


»Deutsches museum Nordschleswig«


  • Udvidet med stor nytilbygning og tidligere hovedbygning renoveret.
  • Helt ny udstilling etableret i samarbejde med No Parking.
  • Byggeriet og udstilling finansieret ved en væsentlig fundraising.

Byggeperiode: 2019-2020 indvielse sommer 2020.

Anlæggsum: 30 mio. kr